กำลังโหลด...

Food Love Stories

ปลาและผักที่คุณกิน...มาจากไหน ?

เพราะห่วงใยจึงต้องใส่ใจ เราพิถีพิถันในการคัดเลือกฟาร์มเพื่อให้ได้ปลา ที่สดปลอดภัยจากสารพิษเจือปน เติบโตในแหล่งธรรมชาติและได้ผักใบเขียว ที่ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ผ่านมาตรฐาน GAP พร้อมส่งถึงคุณทุกวัน เพราะเราใส่ใจ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงมือคุณ

เนื้อหมูที่คุณกิน...มาจากฟาร์มไหน?

เพราะรักจึงต้องทุ่มเท เนื้อหมูที่เทสโก้ โลตัส ใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณ ต้องเป็นหมูสดจากฟาร์มระบบปิด ไร้สารเร่งเนื้อแดง มีการควบคุมอุณหภูมิของเนื้อหมูไม่เกิน 4°C ตลอดการผลิต พร้อมส่งถึงคุณทุกวันเพราะเราใส่ใจ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงมือคุณ


ดูวีดีโอ

มาตรการควบคุมคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษเจือปนและสารเคมีตกค้าง

เพราะเทสโก้ โลตัส ห่วงใยจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน เราพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีจากแหล่งผลิต เพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจในความปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP จากกรมปศุสัตว์ และ กรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งควบคุมมาตรการต่างๆตลอดการผลิต เพราะเราใส่ใจ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงมือคุณ